Nha sĩ trong thành phố Hino, Nhật Bản

26 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Điện thoại: 042-670-6838

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Hỗ trợ xe lăn: No

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Điện thoại: 042-581-4184

Giờ mở cửa: Mo,Tu,Th,Fr 10:00-13:30,15:00-19:30; Sa 10:00-13:30,15:00-18:30; Su,We,PH OFF

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Điện thoại: 042-677-5881

Giờ mở cửa: WD 9:30-13:00,14:00-20:00; Sa 9:30-13:00,14:00-17:00; We,Su,PH OFF

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Điện thoại: 584-8335

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Điện thoại: 042-587-0707

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Cơn đau cấp tính, vết hàn răng đột nhiên rớt ra ngoài, hay một phần của răng bị vỡ vụn ra là các ví dụ về những tình huống có thể phá hỏng kế hoạch trong ngày của bạn. Hơn thế nữa, những vấn đề này thường xảy ra tại những thời điểm bất lợi nhất.\