Phòng khám nha sĩ 建榮牙醫診所 tại Đài Loan, Cao Hùng, De Min Lu , 366號

Đài Loan, Cao Hùng, De Min Lu , 366號, GPS: 22.7254,120.3024

Điện thoại: 07-366-1553

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nha sĩ 建榮牙醫診所 tại địa chỉ: Đài Loan, Cao Hùng, De Min Lu, 366號 / 57421 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nha sĩ 建榮牙醫診所 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, bệnh viện, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Cao Hùng, De Min Lu 356Xiang , 30-1號

Điện thoại: (07) 365-9246

Đài Loan, Cao Hùng, De Xian Lu , 547

Điện thoại: +886-7-365-0544

Đài Loan, Cao Hùng

Đài Loan, Cao Hùng, Yi Qun Lu , 69

Điện thoại: +886-7-360-0702

Website: https://www.facebook.com/

Đài Loan, Cao Hùng, De Xian Lu , 237號

Điện thoại: (07) 363-3729

Đài Loan, Cao Hùng, Cui Ping Lu , 47

Điện thoại: +886-7-366-2526