Phòng khám nha sĩ Klinike Dentare - Dr. Agetina tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0666,19.5128

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nha sĩ Klinike Dentare - Dr. Agetina tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 57422 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nha sĩ Klinike Dentare - Dr. Agetina hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, bệnh viện, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355699373237

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Dobraç, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited