Phòng khám Barnatore - Ambulancë tại Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8631,19.427

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bác sĩ Barnatore - Ambulancë tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Velipojë, village / 83810 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bác sĩ Barnatore - Ambulancë hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, nha sĩ, bệnh viện, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-20:00

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355688066400;127

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355672122650

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Edith Durham, 18

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Yes