Phòng khám Cộng hòa Macedonia

17 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Jordan Mijalkov, 50

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Gostivar

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep, Panko Brashnarov, 11

Điện thoại: 048416000

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-19:00

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Delchevo

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Delchevo

Điện thoại: 033410094

Giờ mở cửa: 24/7

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Resen

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep, Jole Andonoski, 5

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep, Jole Andonoski, 5-1

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Trubarevo, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Dzhon Kenedi, 9

Giờ mở cửa: 24/7

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Struga

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Delchevo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Jurumleri, village

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Điện thoại: +38970247691

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-16:00

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Vasil Levski, 1a

Bạn đang tìm kiếm một phòng khám tốt ở tại Cộng hòa Macedonia, mà ở đó bạn có thể được khám bởi một bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, làm xét nghiệm và được tư vấn? Chúng tôi đã tập hợp một cơ sở dữ liệu khổng lồ với các địa chỉ, số điện thoại, website và thông tin mới nhất về các bệnh viện, trạm phát thuốc và phòng khám ở tất cả các quốc gia trên thế giới.\