Phòng khám Lào

41 đối tượng
bộ lọc

Lào, Chăm-pa-sắc, Vatlouang, village

Lào, Vientiane Prefecture, Phapho, village

Điện thoại: +856 21 214150

Giờ mở cửa: Mo,Tu,Th,Fr 9:00-12:00,13:30-19:00; We,Sa,Su 9:00-12:00,13:30-17:00

Lào, Vientiane Prefecture, Chomphet Tay, village

Lào, Vientiane Prefecture, Watchan, village

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Điện thoại: +856 20 55626397

Lào, Xiêng Khoảng, Muang Kham

Lào, Vientiane Prefecture, Watsop, village

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Namlinh, village

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Lào, Vientiane Prefecture, Saphanthongneua, village

Điện thoại: +856 21 41291

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Điện thoại: +856 21 353840

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-12:30, 13:30-17:00

Lào, Chăm-pa-sắc, Thahai, village

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Houay Mo, village

Điện thoại: +856205567381

Lào, Chăm-pa-sắc, Thasalakham, village

Lào, Vientiane Prefecture, Naxay, village

Điện thoại: +856 20 99496996

Lào

Điện thoại: +856212711

Lào, Vientiane Prefecture, Thatkhao, village

Điện thoại: +85621261502

Giờ mở cửa: Mo-Fr 16:00-20:00, Sa-Su 08:00-12:00

Lào, Vientiane Prefecture, Sibounheuang, village

Điện thoại: +856 20 55612925

Bạn đang tìm kiếm một phòng khám tốt ở tại Lào, mà ở đó bạn có thể được khám bởi một bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, làm xét nghiệm và được tư vấn? Chúng tôi đã tập hợp một cơ sở dữ liệu khổng lồ với các địa chỉ, số điện thoại, website và thông tin mới nhất về các bệnh viện, trạm phát thuốc và phòng khám ở tất cả các quốc gia trên thế giới.\