Phòng khám Ethiopia

27 đối tượng
bộ lọc

Ethiopia, Oromia Region, Ginsi

Giờ mở cửa: 24/7

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ethiopia, Oromia Region, Meki

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251116187793/94

Ethiopia, Oromia Region, Arsi Negelle

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Southern Nations, Mecha, village

Ethiopia, Oromia Region, Arsi Negelle

Ethiopia, Dire Dawa

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251 (0) 11 3 87 06 62,+251 (0) 920 62 75 32,+251 (0) 911 33 99 30

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Bạn đang tìm kiếm một phòng khám tốt ở tại Ethiopia, mà ở đó bạn có thể được khám bởi một bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, làm xét nghiệm và được tư vấn? Chúng tôi đã tập hợp một cơ sở dữ liệu khổng lồ với các địa chỉ, số điện thoại, website và thông tin mới nhất về các bệnh viện, trạm phát thuốc và phòng khám ở tất cả các quốc gia trên thế giới.\