Phòng khám trong thị trấn Cardigan, Vương quốc Anh

5 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Điện thoại: +44 1239 621227

Website: http://www.ashleighsurgery.wales.nhs.uk

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-18:30

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Điện thoại: +44 1239 612021

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan, Feidrfair, 30

Điện thoại: +44 1239 612021

Website: http://www.wales.nhs.uk/

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Điện thoại: +44 1239 621227

Website: http://www.ashleighsurgery.wales.nhs.uk

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-18:30

Bạn đang tìm kiếm một phòng khám tốt ở tại Cardigan (Wales), Vương quốc Anh, mà ở đó bạn có thể được khám bởi một bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, làm xét nghiệm và được tư vấn? Chúng tôi đã tập hợp một cơ sở dữ liệu khổng lồ với các địa chỉ, số điện thoại, website và thông tin mới nhất về các bệnh viện, trạm phát thuốc và phòng khám ở tất cả các quốc gia trên thế giới.\