Phòng khám Doctors Surgery tại Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Sanobod, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Sanobod, village, GPS: 37.9284,71.2557

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bác sĩ Doctors Surgery tại địa chỉ: Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Sanobod, village / 83807 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bác sĩ Doctors Surgery hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, nha sĩ, bệnh viện, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Badakhshan, Deh Chowid, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Vaznavd, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Vaznavd, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Barushon, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Derzud, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Vamd, village