Phòng khám Ear Nose & Throat Clinic - Dr. Badawy C. Khalifa tại Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo, GPS: 29.9536,31.2634

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bác sĩ Ear Nose & Throat Clinic - Dr. Badawy C. Khalifa tại địa chỉ: Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo / 83808 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bác sĩ Ear Nose & Throat Clinic - Dr. Badawy C. Khalifa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bệnh viện, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo