Phòng khám First Aid Post tại Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Gozhak, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Gozhak, village, GPS: 37.4039,71.4947

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bác sĩ First Aid Post tại địa chỉ: Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Gozhak, village / 83809 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bác sĩ First Aid Post hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bệnh viện, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Badakhshan, Aastana, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Sangob, village

Afghanistan, Badakhshan, Shighnan, village

Afghanistan, Badakhshan, Meyanbar1, village

Afghanistan, Badakhshan, Shighnan, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Pish, village