Phòng khám مخبر الحياة للتحاليل الطبية tại Algérie, Biskra

Algérie, Biskra, GPS: 34.8423,5.7449

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bác sĩ مخبر الحياة للتحاليل الطبية tại địa chỉ: Algérie, Biskra / 83809 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bác sĩ مخبر الحياة للتحاليل الطبية hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, hiệu thuốc, bác sĩ thú y, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Biskra

Giờ mở cửa: Sa-Th 08:00-12:00, 02:00-06:00

Algérie, Biskra, Tolga

Điện thoại: 033594867

Giờ mở cửa: Sa-Th 08:00-17:00

Algérie, Biskra

Algérie, Biskra

Giờ mở cửa: Sa-Th 07:30-17:00