Phòng khám Поликлиника №10 tại Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe, GPS: 38.5902,68.7519

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bác sĩ Поликлиника №10 tại địa chỉ: Tajikistan, Dushanbe / 83808 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bác sĩ Поликлиника №10 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, hiệu thuốc, bác sĩ thú y, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Dushanbe, kuchai Shevchenko, 61

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-16:30

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Giờ mở cửa: Tu-Su 08:00-15:00;Sa 08:00-12:00