Phòng khám Qendra Shëndetësore Nr. 2 tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Edith Durham, 18

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Edith Durham, 18, GPS: 42.0638,19.5163

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bác sĩ Qendra Shëndetësore Nr. 2 tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Edith Durham, 18 / 83810 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bác sĩ Qendra Shëndetësore Nr. 2 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, nha sĩ, bệnh viện, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Dr. Selaudin Bekteshi, 13

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +35522247177

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +35522247177

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited