Phòng khám Al Nour Specialist Clinic tại Palestinian Territories, Beit Lahiya

Palestinian Territories, Beit Lahiya, GPS: 31.5465,34.5071

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bác sĩ Al Nour Specialist Clinic tại địa chỉ: Palestinian Territories, Beit Lahiya / 83809 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bác sĩ Al Nour Specialist Clinic hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, hiệu thuốc, bác sĩ thú y, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Jabalia Camp

Palestinian Territories, Jabalia, village

Palestinian Territories, Beit Hanun

Điện thoại: 082488333

Giờ mở cửa: 24/7

Palestinian Territories, Jabalia, village

Palestinian Territories, Jabalia Camp

Palestinian Territories, Jabalia Camp