Bệnh viện 3-р төрөх tại Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar, GPS: 47.9176,106.9647

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện 3-р төрөх tại địa chỉ: Mông Cổ, Ulaanbaatar / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện 3-р төрөх hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Điện thoại: 11453994

Website: http://www.nccd.gov.mn

Giờ mở cửa: 24/7

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar