Bệnh viện Alice Springs Hospital tại Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs, GPS: -23.7049,133.8773

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Alice Springs Hospital tại địa chỉ: Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Alice Springs Hospital hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y or nha sĩ\