Bệnh viện Aranos State Clinic tại Namibia, Hardap, Aranos

Namibia, Hardap, Aranos, GPS: -24.1385,19.1172

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Aranos State Clinic tại địa chỉ: Namibia, Hardap, Aranos / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Aranos State Clinic hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\