Bệnh viện Badr Al Samaa Poly Clinic tại Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South, GPS: 23.5864,58.4269

Điện thoại: 24799760

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Badr Al Samaa Poly Clinic tại địa chỉ: Oman, Muscat, Al Khuwair South / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Badr Al Samaa Poly Clinic hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Ghubra

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South