Bệnh viện Bromma Hospital tại Thụy Điển, Stockholm County, đô thị Sundbyberg, Follingbogatan, 32

Thụy Điển, Stockholm County, đô thị Sundbyberg, Follingbogatan, 32, GPS: 59.3585,17.9011

Điện thoại: +4686875000

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Bromma Hospital tại địa chỉ: Thụy Điển, Stockholm County, đô thị Sundbyberg, Follingbogatan, 32 / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Bromma Hospital hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Thụy Điển, Stockholm County, đô thị Sundbyberg

Thụy Điển, Stockholm County, Stockholm

Website: http://www.stockholmssjukhem.se

Thụy Điển, Stockholm County, Stockholm

Website: http://www.karolinska.se

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Stockholm County, Stockholm

Website: http://www.karolinska.se

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Stockholm County, Stockholm

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Stockholm County, Stockholm