Bệnh viện Centre du Santé de Base II Amboditavolo tại Madagascar, Atsinanana, Amboditavolo, village

Madagascar, Atsinanana, Amboditavolo, village, GPS: -19.1789,48.8853

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Centre du Santé de Base II Amboditavolo tại địa chỉ: Madagascar, Atsinanana, Amboditavolo, village / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Centre du Santé de Base II Amboditavolo hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Madagascar, Atsinanana, Maintinandry, village

Madagascar, Atsinanana, Tsarasambo, village

Madagascar, Atsinanana, Vatomandry

Madagascar, Atsinanana, Sahamatevina, village

Madagascar, Atsinanana, Manakambahiny, village