Bệnh viện CHU Tamanrasset tại Algérie, Tamanrasset, Tamenghasset

Algérie, Tamanrasset, Tamenghasset, GPS: 22.7746,5.5293

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện CHU Tamanrasset tại địa chỉ: Algérie, Tamanrasset, Tamenghasset / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện CHU Tamanrasset hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, nha sĩ, bác sĩ, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\