Bệnh viện Marshall Islands

3 đối tượng
bộ lọc

Marshall Islands, Majuro

Marshall Islands, Laura, village

Marshall Islands, Ebeye

Điện thoại: +692-329-8029

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\