Bệnh viện Băng-la-đét

974 đối tượng
bộ lọc

Băng-la-đét, Barisal Division, Bhola

Băng-la-đét, Khulna Division, Abhaynagar

Băng-la-đét, Khulna Division, Khulna

Băng-la-đét, Rajshahi Division, Vanggabari, village

Băng-la-đét, Rangpur Division, Panchagarh

Băng-la-đét, Sylhet Division, Ajmiriganj

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Điện thoại: +88029121387

Website: http://www.almanarhospital.com

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Giờ mở cửa: 24/7

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Rajshahi Division, Rajshahi

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka, Dhanmondi Road 2, 22/a

Băng-la-đét

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Khulna Division, Bagherpara

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\