Bệnh viện Bolivia

713 đối tượng
bộ lọc

Bolivia, Chuquisaca, Sucre

Bolivia, Potosí, Chuquiago, village

Bolivia, Potosí, Mojo, village

Bolivia, Potosí, Mojinete, village

Bolivia, Potosí, Suipacha, village

Bolivia, Potosí, Villa Pacheco, village

Bolivia, Potosí, Chaquí Baños, village

Bolivia, Cochabamba, Cocapata, village

Bolivia

Điện thoại: 46938203

Bolivia

Bolivia, Santa Cruz, Los Andes, village

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\