Bệnh viện Bhutan

40 đối tượng
bộ lọc

Bhutan, Gasa District, Gasa

Bhutan, Thimphu District, Thimphu

Bhutan, Thimphu District, Thimphu

Bhutan, Trashigang District, Bartsham, village

Bhutan, Trashigang District, Kanglung

Bhutan, Thimphu District, Thimphu, Deki Lam, 45 B

Điện thoại: 334617

Bhutan, Thimphu District, Thimphu

Điện thoại: 322432

Bhutan, Thimphu District, Thimphu, Zamdo Lam, 5

Bhutan, Chukha District, Phuntsholing

Bhutan, Punakha District, Punakha

Bhutan, Paro District, Paro

Bhutan, Lhuntse District, Lhuntse

Bhutan, Thimphu District, Thimphu

Bhutan, Thimphu District, Thimphu

Bhutan, Samdrup Jongkhar District, Samdrup Jongkhar, Phendey - Lam, 3

Bhutan, Thimphu District, Thimphu

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\