Bệnh viện Bờ Biển Ngà

214 đối tượng
bộ lọc

Bờ Biển Ngà, Vallée du Bandama, Bouake

Bờ Biển Ngà, Zanzan, Doropo, village

Bờ Biển Ngà, Zanzan, Doropo, village

Bờ Biển Ngà, Savanes, Korhogo

Bờ Biển Ngà, Lacs, Bondoukou, village

Bờ Biển Ngà, Bas-Sassandra, Gabiadji, village

Bờ Biển Ngà, Vallée du Bandama, Tafiré

Bờ Biển Ngà, Abidjan, Adjame

Điện thoại: 20372431

Bờ Biển Ngà, Comoé, Abengourou

Bờ Biển Ngà, Savanes, Korhogo

Bờ Biển Ngà, Vallée du Bandama, Bouake

Bờ Biển Ngà, Sassandra-Marahoué, Bonon

Bờ Biển Ngà, Lacs, Bongouanou

Bờ Biển Ngà, Montagnes, Man

Bờ Biển Ngà, Montagnes, Méo, village

Bờ Biển Ngà, Abidjan, Abobo

Điện thoại: 00225 22525542

Bờ Biển Ngà, Abidjan, Koumassi

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\