Bệnh viện trong thị trấn Damyang-eup, Hàn Quốc

3 đối tượng
bộ lọc

Hàn Quốc, Jeolla Nam, Damyang-eup

Hàn Quốc, Jeolla Nam, Damyang-eup, wandonggil, 10-11

Điện thoại: +820613834000

Website: http://health.damyang.go.kr/

Hàn Quốc, Jeolla Nam, Damyang-eup

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\