Bệnh viện Eritrea

10 đối tượng
bộ lọc

Eritrea, Maekel Region, Asmara

Eritrea, Northen Red Sea Region, Ghinda

Eritrea, Gash-Barka Region, Agordat

Eritrea, Maekel Region, Asmara

Eritrea, Northen Red Sea Region, Massawa

Eritrea, Maekel Region, Asmara

Điện thoại: +2911 153186

Eritrea, Maekel Region, Asmara

Eritrea, Maekel Region, Asmara

Eritrea, Maekel Region, Asmara

Eritrea, Debub Region, Senafe

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\