Bệnh viện Estonia

57 đối tượng
bộ lọc

Estonia, Jõhvi, Nooruse, 3

Estonia, Tallinn, Paldiski mnt, 52

Estonia, Põlva, Uus, 2a

Estonia, Rapla, Alu tee, 1

Estonia, Rõngu, village

Estonia, Tallinn, Tervise, 28

Website: http://www.lastehaigla.ee

Estonia, Valga, Peetri, 2

Estonia, Viljandi, Parna tee, 3

Website: http://www.vmh.ee

Estonia, Tallinn, Ravi, 27

Estonia, Tallinn

Estonia, Rakvere, Louna poik, 1

Estonia, Rakvere, Louna poik, 1

Estonia, Sillamäe

Estonia, Sillamäe, Kajaka, 9

Estonia, Tapa

Estonia, Sillamäe, Ivan Pavlovi, 12a

Estonia, Tartu, Sangla, 63

Điện thoại: +372 7409930

Website: http://www.elitekliinik.ee/

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\