Bệnh viện trong thành phố Piraeus, Hy Lạp

5 đối tượng
bộ lọc

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Mpotase, 51

Điện thoại: +30 2132079100

Website: http://www.metaxa-hospital.gr

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\