Bệnh viện Tây Ban Nha

1562 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Valencian Community, Oliva

Tây Ban Nha, Andalusia, Peligros

Tây Ban Nha, Basque Country, Azpeitia

Tây Ban Nha, Asturias, Oviedo

Tây Ban Nha, Asturias, La Luz, village

Tây Ban Nha, Basque Country, Plencia, village

Tây Ban Nha, Basque Country, Vitoria

Tây Ban Nha, Catalonia, El Prat de Llobregat

Website: http://www.bellvitgehospital.cat

Tây Ban Nha, Navarre, Elizondo

Tây Ban Nha, Basque Country, Bilbao

Tây Ban Nha, Galicia, Santiago de Compostela

Điện thoại: +34 981574100

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Arbucias, village

Tây Ban Nha, Catalonia, Sant Cugat del Vallès, De Haar, 2

Tây Ban Nha, Catalonia, Santa Coloma de Gramenet

Tây Ban Nha, Region of Murcia, Alcantarilla

Website: http://www.sangonera.es/

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\