Bệnh viện trong làng Dosrius, Tây Ban Nha

đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Catalonia, Dosrius, village

Điện thoại: +34 900 525 367

Website: http://www.clinicascita.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\