Bệnh viện Liên bang Micronesia

5 đối tượng
bộ lọc

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia

Điện thoại: +691 320 2215

Website: http://www.pohnpeimet.fm/

Giờ mở cửa: 24/7

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia

Liên bang Micronesia, Chuuk, Nepukos, village

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia

Liên bang Micronesia, Chuuk, Iras, village

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\