Bệnh viện Guatemala

206 đối tượng
bộ lọc

Guatemala, Jutiapa, Moyuta

Guatemala, Calzada Roosevelt, 14-82

Điện thoại: +502 24748644

Guatemala, Thành phố Guatemala

Guatemala, Retalhuleu

Guatemala, Suchitepéquez, San Bernardino, village

Guatemala, Chimaltenango, Yepocapa

Guatemala, Alta Verapaz, San Pedro Carcha

Guatemala, Escuintla, Masagua, village

Guatemala, Sololá, Santa Catalina

Guatemala, Quiché, Santa Cruz del Quiché

Guatemala, Huehuetenango

Guatemala, Quiché, Santa Cruz del Quiché

Guatemala, Quetzaltenango, Coatepeque

Guatemala, Villa Nueva

Guatemala, Huehuetenango

Guatemala, Petén, Sayaxché

Guatemala, Thành phố Guatemala

Guatemala, Thành phố Guatemala

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\