Bệnh viện Guinea Xích Đạo

8 đối tượng
bộ lọc

Guinea Xích Đạo, Bioko Sur, Luba, Equatorial Guinea

Guinea Xích Đạo, Litoral Province, Bata

Website: http://www.lapazge.org/

Guinea Xích Đạo, Kié-Ntem Province, Ebebiyin

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo

Guinea Xích Đạo, Litoral Province, Bata

Guinea Xích Đạo, Litoral Province, Bata

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Sipopo

Website: http://lapazmalabo.org/

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\