Bệnh viện trong thị trấn Alaverdi, Armenia

3 đối tượng
bộ lọc

Armenia, Lori Province, Alaverdi

Armenia, Lori Province, Alaverdi

Armenia, Lori Province, Alaverdi, Sayat`-Novayi p`oghots`, 20

Điện thoại: +374 253 2 30 83,+374 253 2 33 12

Website: http://www.mcoalaverdi.am/

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\