Bệnh viện Indonesia

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Indonesia, Tỉnh Bali, Sampalan

Điện thoại: 03665596680

Giờ mở cửa: 24/7

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta

Indonesia, South Sulawesi, Makassar

Indonesia, Đặc khu Yogyakarta, Yogyakarta

Indonesia, Tỉnh Riau, Delima, village

Indonesia, Tỉnh Đông Java, Jajag, village

Indonesia, Tỉnh Riau, Pekanbaru

Indonesia, Tỉnh Bali, Nusa Dua

Indonesia, Tỉnh Bali, Nusa Dua

Điện thoại: 0361 3000911

Website: http://bimcbali.com

Indonesia, Tỉnh Trung Java, Semarang

Indonesia, Tỉnh Tây Nusa Tenggara, Lombok Utara

Indonesia, Tỉnh Bali, Canggu

Giờ mở cửa: 24/7

Indonesia, Tỉnh Bali, Padangsambian Kaja, village

Điện thoại: 0361 484748

Indonesia, Tỉnh Bali, Sibang Kaja, village

Indonesia, Tỉnh Tây Java, Karawang

Indonesia, Tỉnh Tây Sumatra, Padang, Indonesia

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\