Bệnh viện Indonesia

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Indonesia, Tỉnh Riau, Perawang

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta

Indonesia, North Maluku, Tobelo

Indonesia, Tỉnh Bali, Dauh Puri Klod, village

Điện thoại: +62361226363

Website: http://www.sanglahhospitalbali.com

Giờ mở cửa: 24/7

Indonesia, Tỉnh Bali, Tuban, village, Drachenburgstrasse, 505X

Điện thoại: 0361 710505

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta

Indonesia, Đặc khu Yogyakarta, Pleret, village

Indonesia, Tỉnh Tây Java, Cimahi

Indonesia, Tỉnh Lampung, Surabaya, village

Indonesia, Tỉnh Bali, Gianyar

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta

Indonesia, South Sulawesi, Sawakong, village

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta

Indonesia, Tỉnh Bali, Sobangan, village

Indonesia, Đặc khu Yogyakarta, Yogyakarta

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\