Bệnh viện Indonesia

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Indonesia, Tỉnh Trung Java, Gemblegan, village

Indonesia, Tỉnh Riau, Kelurahan Pasar Baru, village

Indonesia, Tỉnh Tây Java, Sukarasa, village

Indonesia, Tỉnh Tây Nusa Tenggara, Kayangan, village

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Fontein, village

Indonesia, Tỉnh Đông Java, Kedunggalar, village

Indonesia, Tỉnh Đông Java, Malang, Jalan Jengger Ayam 1, 8

Indonesia, Tỉnh Tây Nusa Tenggara, Kecamatan Sukamulia

Indonesia, Tỉnh Đông Java, Mlawang, village

Indonesia, Tỉnh Tây Nusa Tenggara, Kopang Rembiga, village

Indonesia, Aceh, Gampong Pasar Kota Bahagia/ Lama Inong, village

Indonesia, Tỉnh Đông Java, Jatigono, village

Indonesia, Tỉnh Tây Nusa Tenggara, Dusun Paok Pampang, village, Jalan Hos Cokroaminoto, 5

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Pollo, village

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Lewa

Indonesia, South Sulawesi, Kampung Buyang, village

Indonesia, Tỉnh Tây Sumatra, 1309261196, village

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\