Bệnh viện Kazakhstan

878 đối tượng
bộ lọc

Kazakhstan, Almaty

Kazakhstan, Atyrau Region, Shanyrak Village, village

Kazakhstan, West Kazakhstan Region, Aksay

Kazakhstan, Almaty

Điện thoại: +7(727)2-75-99-00

Website: http://www.privateclinic.kz/

Kazakhstan, Almaty Region, Kapchagay

Kazakhstan, Almaty Region, Zharkent, ulitsa Golovadskogo, 33

Kazakhstan, Karaganda Region, Karagandy

Kazakhstan, Akmola Region, Kokshetau, ulitsa Maksima Gor'kogo, 158А

Kazakhstan, Almaty

Kazakhstan, Almaty

Kazakhstan, East Kazakhstan Region, Aksuat

Kazakhstan, East Kazakhstan Region, Serebryansk

Kazakhstan, Astana, prospekt Mangilik El, 80

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 08:00-20:00

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\