Bệnh viện Greenland

13 đối tượng
bộ lọc

Greenland, Uummannaq

Greenland, Aasiaat, Niels Egedes Vej, 51

Greenland, Kulusuk, village

Greenland, Sisimiut

Greenland

Greenland, Niels Egedes Vej, 51

Điện thoại: +299892211

Giờ mở cửa: 24/7

Greenland, Qaanaaq

Greenland, Nanortalik

Greenland, Ikerasak, village

Điện thoại: +299955011

Greenland, Upernavik

Greenland, Qaqortoq

Greenland, Sermiligaaq, village

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\