Bệnh viện Kenya

629 đối tượng
bộ lọc

Kenya, Nairobi

Kenya, Wajir, Abakore, village

Kenya, Nairobi

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-16:30PM

Kenya, Nairobi

Kenya, Mombasa

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi, Makina, village

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00

Kenya, Kisumu

Kenya, Homa Bay, Kosele

Kenya, Nairobi

Điện thoại: 0772191191

Giờ mở cửa: 9am

Kenya, Nairobi

Giờ mở cửa: Mon-Fri 08:30 am - 08:00 pm

Kenya, Nakuru, Egerton

Kenya, Nakuru, Elburgon, village

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\