Bệnh viện Kyrgyzstan

320 đối tượng
bộ lọc

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Ак-Суу, village

Kyrgyzstan, Bishkek, Freiberger Strasse, 68A

Kyrgyzstan, Osh Region, Zabdor, village

Kyrgyzstan, Talas Region, Талды-Булак, village

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Mombekovo, village

Kyrgyzstan, Kant

Kyrgyzstan, Kara-Balta

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Kara-Kul

Kyrgyzstan, Bishkek, Baitik Baatyra ulitsa, 8А

Điện thoại: +996 312 544655

Kyrgyzstan, Panfilovskoye, village

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\