Bệnh viện Bahrain

52 đối tượng
bộ lọc

Bahrain, Muharraq Governorate, Muharraq

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs

Website: http://www.ihb.net/

Bahrain, Muharraq Governorate, Muharraq

Website: http://www.khuh.org.bh/

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Central Governorate, Isa Town

Bahrain, Southern Governorate, Riffa

Điện thoại: 17495555

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Muharraq Governorate, Al-Hidd

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Juffair

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\