Bệnh viện Liban

125 đối tượng
bộ lọc

Liban, Matn District, Jal el Dib, village

Liban, Matn District, Naqqach

Liban, Beirut

Liban, Tyre District, Týros

Liban, Zahlé District, Zahlé

Liban, Beirut

Liban, Baabda District, Burj El Brajneh

Liban, Sidon District, Saida

Liban, Sidon District, Saida

Liban, Keserwan District, Ballouneh

Liban

Liban, Beirut

Liban, Baabda District, Baabda

Liban, Sidon District, Saida

Điện thoại: 07222024

Giờ mở cửa: 24/7

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\