Bệnh viện Palestinian Territories

332 đối tượng
bộ lọc

Palestinian Territories, Area A, Aqaba, village

Palestinian Territories, Biddu, village

Palestinian Territories, Area A, Yatta

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Jabalia Camp

Palestinian Territories, Gaza

Hỗ trợ xe lăn: No

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Điện thoại: 00970569316115

Palestinian Territories, Area A, Abwein, village

Palestinian Territories, Bir Zeit, village

Palestinian Territories, Beit Lahiya

Palestinian Territories, Khan Yunis

Palestinian Territories, Area A, Jenin

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-14:00

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Meithalun

Palestinian Territories, Gaza

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\