Bệnh viện Luxembourg

18 đối tượng
bộ lọc

Luxembourg, Zingelstrasse, 9

Website: http://www.chk.lu

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Luxembourg, Rue d'Eich, 78

Luxembourg, Steinfort, village, Fahrgasse, 1

Luxembourg

Luxembourg

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Luxembourg, Rue Edward Steichen, 9

Website: http://www.chk.lu

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Luxembourg, Ettelbruck

Điện thoại: +352 81 661

Website: http://www.chdn.lu

Luxembourg, Colpach-Bas, village

Điện thoại: +352 2755 4300

Website: http://www.convalescence.lu

Luxembourg, Esch-sur-Alzette

Luxembourg, Zingelstrasse, 5

Luxembourg, Rue Edward Steichen, 5

Luxembourg, Esch-sur-Alzette

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Luxembourg, Diekirch

Luxembourg, Rue d'Eich, 78

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\