Bệnh viện Liberia

72 đối tượng
bộ lọc

Liberia, Bong County, Gbarnga

Điện thoại: 0770210107

Giờ mở cửa: 24/7

Liberia, Bong County, S.G. Kollie

Liberia

Giờ mở cửa: 24/7

Liberia, Bong County, Gbarnga

Giờ mở cửa: 24/7

Liberia, Montserrado County, Monrovia

Liberia, Nimba County, Sanniquellie

Liberia, Nimba County, Sanniquellie

Liberia, Nimba County, Ganta

Điện thoại: 886469923

Giờ mở cửa: 24/7

Liberia, Nimba County, Ganta

Liberia, Montserrado County, Monrovia, 24th Street, 24th

Liberia, Montserrado County, Monrovia

Liberia, Nimba County, Ganta

Liberia, Grand Gedeh County, Zwedru

Liberia, Montserrado County, Monrovia

Liberia

Liberia, Montserrado County, Monrovia

Liberia, Grand Gedeh County, Zwedru

Giờ mở cửa: 24/7

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\