Bệnh viện Ả Rập Saudi

410 đối tượng
bộ lọc

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Điện thoại: 012 651 0652

Giờ mở cửa: 24/7

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Madīnat Yanbu‘ aş Şinā‘īyah

Ả Rập Saudi, Al Jawf Region, Sakaka

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Al-Qassim Region, Ar Rass

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Murshidiyah, village

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca, Street-56-Al-Jawharah, 11

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\